Ekológia zeme

Články kategórie Ekológia zeme
22.5. 2019

Čistenie studničiek

Studničky sú miesta, ktoré nám otvára Matka Zem. Naši predkovia  uctievali pramene a vážili si vodu, ako darkyňu života.  Podľa tradície čistili studničky na jar mládenci, dievčatá pripravili pre nich  pohostenie.  S príchodom kresťanstva sa tieto miesta zasväcovali Panne Márii, stavali sa pri nich kríže a kaplnky,  ku liečivým prameňom sa konali púte. Prameň je bod, v ktorom sa stretáva...