Ekológia zeme

Články kategórie Ekológia zeme
23.3. 2024

Ako zabíjame Zem

Ilúzia šťastia a blahobytu po ktorom my ľudia tak túžime, sa v okamihu môže rozplynúť!  Vo vzťahu ku budúcnosti vIdím dve veľké riziká: vojnové konflitky a prírodné katastrofy. Množstvo a rozsah oboch narastá. Sú dôsledkom nevedomého  spôsobou života našej civilizácie, a to najmä v posledných sto rokoch.  Vybrali sme si vodcu a nazývame ho pokrok. Vďaka technickým vynálezom sme duchovne zleniveli. Neberieme ohľad...

22.5. 2019

Čistenie studničiek

Studničky sú miesta, ktoré nám otvára Matka Zem. Naši predkovia  pramene uctievali  a vodu si vážili, ako darkyňu života.  Podľa tradície, na jar,  čistili studničky mládenci, zatiaľ čo dievčatá pre nich pripravovali pohostenie.  S príchodom kresťanstva sa tieto miesta zasväcovali Panne Márii, stavali sa pri nich kríže a kaplnky,  dokonca sa ku liečivým prameňom konali púte. Prameň je...